best html web site development software download

KESHTIE NEJAT

منابع رسانه یی برای روان شما

- RADIO KESHTIE NEJAT -

رادیو کشتی نجات این برنامه اندروید رادیو کشتی نجات با زبان دری(فارسی) است.. ما دوست داریم کلام خدارو با شما شریک کنیم.. ما برای شما برنامه های زیاد و متنوع داریم...... خواندن کتاب مقدس. موعظه های نجات. مصاحبه های جالب. داستان ها و برنامه مخصوص برای کودکان عزیز. بحث و گفت وگو راجب مسائل روزمره. زندگی و چالش هایش. ازدواج و خانواده. هدف زندگی. راز و نیاز با خدا. داستان های حکیمانه. و ... هرروز ما رو دنبال کنید. تا امید و انگیزه دریافت کنیم.. رادیو کشتی نجات در صفحه های مجازی هم با شماست. تا بتوانیم کنار هم باشیم و هرروزه روز خودرا باهم شریک باشیم. برای حمایت از ما در صفحه های مجازی مارو دنبال کنید. و مارو به دوستان خود معرفی کنید تا اون ها هم از برنامه های ما به رایگان استفاده کنند.. درود و برکت خداوند برای شما This is the Keshtie Nejat radio App in Dari (Persian). We would love to share with you the word of God. We have plenty of programs for you ... Bible Reading. Sermons. Interesting interviews. Stories and specials for dear children We discuss everyday issues Life and challenges Marriage and family The purpose of life The secrets and need of God Wise tales Ect ... Follow us every day to get hope and motivation. Keshtie Nejat radio is also online so we can be together and share our day together Follow us on our social media pages. And introduce us to your friends so they can use our apps for free.

Free Videos in your language and more...

ویدیو های مجانی به زبان شما و مطالب دیگر

در این فیلم داستان واقعی زندگی عیسی مسیح و اینکه برای ما چکار کارهای کرده است نمایش داده میشودداستان واقعی یک فامیل ایرانی که از ایران به مقصد اروپا می ایند و احوادث خطرناک و کارکرد خداوند عیسی مسیح برای نجات جان شان چقدر قابل ستایش است مشاهده خواهید کرد

در این فیلم میتوانید خلقت انسان ها و این که چطور گناه وارد زندگی انسانها شد مشاهد کنید
شهادت زندگی یک خانم ایرانی که بعد از اقدام به خودکشی های پی درپی به عیسی مسیح ایمان اورد و نجات یافت .

شهادت زندکی بابک یک شهروند ایرانی که چطور خداوند حقیقی عیسی مسیح را شاخت و بعد از ایماندار شدن اش به عیسی مسیح . زندگی اش چقدر تعقیر کرد و از اعمال بدی که داشت نجات یافت

دعا در مسحیت مثل نماز نیست که روزچند بار کلمات تکراری را باز گو کنیم . دعا در مسحیت به طریق های مختلف است که خدا مستجاب میکند .

اوردن ریشه های مذهبی برگرفته ازاعتقادات قبلی توسط مسیحیان ایرانی در کلیسا

 خداوند واحد پیام واحد

دعا برای افغانستان عزیز و برداشتن کینه از دلهای مردم و کاشتن تخم محبت در قلبهای ایشان توسط عسی مسیح که نجات دهنده تمام عالم است

ایمان اوردن قستانتین بزرگ پادشاه روم به عیسی مسیح کسیکه خدای حقیقی را پرستش نمیکرد بعد از شناخت خداوند ما عیسی مسیح با حقیقت اشنا شده و به عسی مسیح ایمان اورد. و نجات یافت

عیسی مسحی فرمود که ای زحمت کشان و گران باران که زحمت میکشید که از زیر بار گناه بیرون اید . نزد من بیایید تا شما را ارامش و راحتی دهم . من ضامن زندگی شما هستم

رستاخیز عیسی مسیح بعد از سه روز صحبت کردن با شاگردانش به مدت چهل روزکه منتظر روح القدوس بمانید تا بتوانید قدرت یافته به تمام زبانها سخن بگویید که در وقت دعا کردن تمام مردم دعای شما را با زبان مادری خودشان بشنوند

BIBLE انجیل برای موبایل

Free Mobile Applications in your language and more...

BOOKS کتاب ها

Free PDF books in your language and more...

FILMS

Free Videos in your language and more...

APPS

Free Mobile Applications in your language and more...

MUSIC

Free Music in your language and more...

BOOKS

Free PDF books in your language and more...

CONTACT FORM

Thanks for filling out form!